Arbeid

Iedere werkgever en werknemer heeft te maken met het arbeidsrecht. ONS Advocaten is gespecialiseerd in et arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Daarbij maken wij een onderscheid naar het reguliere arbeidsrecht, ambtenarenrecht en arbeidsrecht in het onderwijs. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij, deskundig en snel. Wij staan u bij op het moment dat u het nodig heeft en helpen u vervelende situaties te voorkomen. Vanwege ONS specialisme en jarenlange ervaring hebben wij parate kennis, hetgeen leidt tot kostenbesparing op de toch al scherpe tarieven van ONS. Omdat we zowel voor werkgevers als werknemers werken zijn we bovendien in staat goed op de strategieën van de ander partij in te spelen.

De vragen waarbij wij u op het gebied van arbeidsrecht kunnen bijstaan, zijn:

 • Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?
 • Kunnen de arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd worden?
 • Is het concurrentiebeding rechtsgeldig?
 • Wat te doen bij een ziekmelding?
 • Hoe moet een re-integratietraject verlopen en wat te doen als het niet goed verloopt?
 • Kan de loondoorbetalingsverplichting verkort worden?
 • Kan een werknemer ontslagen worden wegens bezuinigingen, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie of langdurige arbeidsongeschiktheid?
 • Wat moet in een vaststellingsovereenkomst staan?
 • Hierbij geldt: hoe eerder wij u kunnen begeleiden, des te kleiner de kans op een escalatie. In eerste instantie zullen wij met u proberen om er samen met u werknemer/werkgever uit te komen en eventueel een vaststellingsovereenkomst sluiten. Mocht dat geen optie zijn en daardoor een procedure uiteindelijk onvermijdelijk zijn, dan treden wij daadkrachtig op en zullen wij alle nodige juridische middelen voor u inzetten om het gelijk aan uw kant te krijgen.

  Het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht lijken op het arbeidsrecht, maar zijn toch geheel eigen rechtsgebieden met eigen regels. Voor alle, reeds onder het ‘reguliere’ arbeidsrecht besproken thema’s kunt u ook als ambtenaar of werknemer en werkgever in het onderwijs bij ons terecht. Omdat tegen besluiten in het ambtenarenrecht binnen een termijn van zes weken een bezwaar aangetekend moet worden, is het verstandig om niet te lang te wachten met het inroepen van specialistische hulp. Deze hulp kan ONS Advocaten u bieden.

  Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ONS Advocaten (Eindhoven of Roermond).