Contract en overeenkomst

Algemeen verbintenissenrecht

Naast het opstellen en controleren van overeenkomsten is een belangrijk deel van ONS werk gewijd aan niet-nakoming van afspraken tussen partijen en de gevolgen ervan. Hoe belangrijk een goed contract is, laat zich vaak pas voelen als een contract leidt tot een geschil waarover een rechter of arbiter zich moet uitspreken. In de meeste gevallen gaat het dan om een vordering op basis van wanprestatie. Het contract moet dan worden uitgelegd: wat hebben partijen willen regelen en blijkt dat ook uit het contract? Rechters gebruiken hiervoor de zogenaamde Haviltex-maatstaf. Het is dus van groot belang dat uit de letterlijke tekst van het contract de afspraken tussen partijen heel duidelijk blijkt. Ook kan het verstandig zijn de reden dat partijen dit contract hebben afgesloten, in de overeenkomst zelf op te nemen, bijvoorbeeld in de ‘considerans’. Dit kan van belang zijn bij de interpretatie van de tekst van het contract. Zet dus niet al te summier de afspraken op papier. Het maken van een goed contract is specialistisch werk. Een goed contract is op maat gemaakt en sluit aan bij uw bedrijfsvoering. Vooraf investeren in een goed contract kan voorkomen dat er later veel kosten moeten worden gemaakt in een procedure.

Incasso

Wordt uw factuur niet betaald en heeft uzelf al diverse malen zonder enig resultaat geprobeerd het openstaande bedrag te innen? ONS Advocaten zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw openstaande facturen alsnog worden betaald zonder dat de relatie met uw klant onnodig wordt beschadigd. Als het nodig is, starten we een kort geding of wordt er beslag gelegd. Wij vorderen niet alleen de hoofdsom, maar ook rente en incassokosten en hanteren voor u een aantrekkelijk incassotarief. Wij hebben een scherp incassotarief van EUR 50,- per uur (ex. btw en kantoorkosten) en EUR 100,- per uur (ex. btw en kantoorkosten) bij een procedure.

Neem contact op met ONS (Eindhoven en Roermond).