keurmerk specialisatie vereniging

Scheiden

Bij een (echt)scheiding dient veel geregeld te worden (zie ook onze website www.familierecht-brabant.nl)

Omgang en hoofdverblijf

U dient afspraken met elkaar te maken waar de kinderen het hoofdverblijf zullen hebben. Daarnaast zal er een omgangsregeling dienen te komen voor de ouder waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben.

Gezag

Indien u gehuwd bent, is ingeval van een echtscheiding de hoofdregel, dat u gezamenlijk het gezag over de kinderen voortzet, tenzij er dusdanige omstandigheden zijn, dat dit niet mogelijk is.

Kinderalimentatie

Wat betreft de kinderalimentatie dient opgemerkt te worden, dat met ingang van 1 april 2013 de berekening van de kinderalimentatie aanzienlijk is veranderd. Wilt u daar meer informatie over, neem dan contact op met ONS Advocaten (Tilburg en Eindhoven).

Partneralimentatie

Ingeval van een echtscheiding dient bekeken te worden of er partneralimentatie betaald kan/moet worden. Dit is het geval, indien er naast kinderalimentatie nog ruimte is om partneralimentatie te voldoen en een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om in haar/zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Pensioen

Bij een echtscheiding dient het ouderdomspensioen verdeeld te worden. Partijen, die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, hebben beide recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is opgebouwd.

Verdeling van de gemeenschap

Ingeval van een echtscheiding dient de gemeenschap te worden verdeeld. Onder de gemeenschap worden onder andere verstaan de woning, inboedel, auto's, bankrekeningen: bij een echtscheiding dient de gemeenschap verdeeld te worden. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan dient deze gemeenschap bij helften te worden verdeeld.

Scheiden bij ONS?

ONS Advocaten kan u helpen bij uw echtscheiding en ervoor zorgen dat alle afspraken over bijvoorbeeld uw kinderen, uw pensioen, de woning etc. worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Scheiden kan bij ONS Advocaten al voor EUR 549,- per persoon (inclusief BTW en excl. griffierecht). Meer weten? Neem CONTACT op met ONS Advocaten (Tilburg en Eindhoven).