Werkloos

Werkloos worden heeft veel impact. Een werknemer verliest niet alleen zijn baan, zijn inkomen, maar tevens zijn betrokkenheid bij een bedrijf. Indien partijen bij een ontslag een vaststellingsovereenkomst sluiten, doet een werkgever er verstandig aan de werknemer voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, dan wel nadat de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, te wijzen op de gevolgen van het ontslag. Dit zijn onder andere de aanspraak op of de mogelijkheid van het niet uitkeren van een uitkering. In beginsel zal een werknemer na een beƫindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever aanspraak kunnen maken op een uitkering. Er zijn echter situaties waarin dit niet het geval is. Neemt u tijdig contact met ONS op voor een advies hierover.

WW-uitkering

Als een werknemer een uitkering bij het UWV heeft aangevraagd en deze wordt afgewezen of toegekend, dan maakt het UWV dit bekend middels een besluit. Dit besluit ontvangt niet alleen de voormalig werknemer, maar tevens de voormalig werkgever (met name in geval van eigenrisicodragerschap). Bij de toekenning van een uitkering wordt tevens de hoogte van de uitkering als de duur van de uitkering vastgesteld. Ook kan het UWV gedurende de loop van de uitkering een besluit nemen omtrent het korten op, stopzetten en terugvorderen van de uitkering, dan wel het opleggen van een boete. Tegen al deze besluiten staat voor alle partijen die het besluit ontvangen de mogelijkheid open om bezwaar in te dienen. Het is verstandig om niet te lang te wachten met het inroepen van specialistische hulp. Deze hulp kan ONS Advocaten u bieden.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ONS Advocaten (Eindhoven en Roermond).