Onderneming

Als ondernemer heb je vroeg of laat te maken met ondernemings- of vennootschapsrecht. Het gaat dan vaak om juridische vraagstukken die zich voordoen binnen jouw onderneming. Wij staan woningbouwcorporaties en opleidingsorganisaties bij, maar ook zijn we er voor mkb’ers, eenmanszaken en starters. We bieden advies en begeleiding bij het opstellen en afsluiten van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Ook zijn we gespecialiseerd in het beantwoorden van vennootschapsrechtelijke vraagstukken en het voeren van onderhandelingen en procedures. Naast specifieke vraagstukken zijn wij voor veel ondernemers de allround juridisch adviseur waarbij we adviseren en begeleiden bij de dagelijkse gang van zaken en strategische besluitvorming.