Uitkering

Het sociaal zekerheidsrecht betreft wetten en maatregelen die ervoor zorgen dat een werknemer ten tijde van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid toch inkomen heeft. Op het moment dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt kan de werknemer een beroep doen op een werkloosheidsuitkering, ziektewetuitkering of WIA uitkering. In dat geval wordt de (voormalig) werknemer of werkgever geconfronteerd met vragen over dergelijke uitkeringen en met besluiten die het UWV neemt. Ben je het niet eens met de besluitvorming, of heb je daar vragen over? Dan kunnen wij jou hierin bijstaan. Het is mogelijk om tegen deze besluiten bezwaar in te dienen. Aangezien de termijn daarvoor kort is, adviseren wij om niet te lang te wachten met het inroepen van specialistische hulp.