Tarieven

Toevoeging

We bekijken altijd of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’). Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Indien u in 2015 een toevoeging aanvraagt, wordt uw inkomen en vermogen getoetst aan het jaar 2013. Voor meer informatie over de financiële inkomensgrenzen kijkt u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand. Als u voor een toevoeging in aanmerking komt, moet u er rekening mee houden dat overige kosten (zoals – gematigd - griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels (GBA/geboorteakte/huwelijksakte)) wel nog voor uw rekening komen.

Valt u met uw inkomen buiten de financiële grenzen van een toevoeging (alleenstaand: EUR 25.600,- of samenwonend: EUR 36.100,-), maar onder een jaarinkomen ad. EUR 30.000,- (alleenstaand) of EUR 40.000,- (samenwonend) dan rekenen wij voor u een aantrekkelijk uurtarief van EUR 140,- excl. btw en 5% kantoorkosten.

Uurtarief

ONS advocaten rekent in andere gevallen een concurrerend uurtarief, afhankelijk van de complexiteit en de spoed van de zaak. Neem voor meer informatie over onze uurtarieven contact met ONS op.

Van ONS ontvangt u maandelijks een declaratie met een specificatie van de werkzaamheden. Op deze wijze kunt u zelf het kostenverloop in de gaten houden.

Juridisch abonnement

Ook werken we met juridische abonnementen en juridische strippenkaarten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ONS.

Voor vragen over het uurtarief neem contact op via 040- 711 44 71 (Eindhoven) of 0475- 712 022 (Roermond) of stuur een e-mailbericht naar info@onsadvocaten.com.

Hier treft u de algemene voorwaarden en het klachtenreglement aan.