Arbeid

Iedere werkgever en werknemer heeft te maken met arbeidsrecht. Bij ONS advocaten richten we ONS tot zaken als arbeidsovereenkomsten, geschillen over het loon, ziekmeldingen, re-integratietrajecten, vaststellingsovereenkomsten of ontslag. Bij vraagstukken op al deze gebieden staan wij je graag bij. Wij zijn er zowel voor werkgevers als werknemers. Dit geldt ook voor vragen op het gebied van ambtenarenrecht en arbeidsrecht in het onderwijs. Wij streven er altijd naar om de kans op escalatie zo klein mogelijk te houden en er in goed onderling overleg uit te komen. Het voeren van een procedure bij de rechtbank is geen doel op zich, maar in sommige situaties een noodzakelijke stap.


Neem contact met ONS op