Contract

Naast het controleren en opstellen van overeenkomsten adviseren wij regelmatig over situaties waarin gemaakte afspraken niet worden nageleefd door één van de betrokken partijen. Hoe belangrijk een goed contract is, blijkt vaak pas als er een geschil ontstaat waarover een rechter of arbiter zich moet uitspreken. Wij bieden juridische ondersteuning met betrekking tot het opstellen van (commerciële) contracten en algemene voorwaarden. Denk aan inkoopcontracten of contracten over aan- of verkoop van woningen of bedrijfspanden. Ook het opstellen van overeenkomsten van opdracht, verzekeringen en vaststellingsovereenkomsten behoren tot onze expertise. Het incasseren van incasso’s behoort eveneens tot de diensten van ONS advocaten.